logo
محاسن و معایب مجرد بودن

 
محاسن:
1-فرصت های بیشتر  برای رشد و بالندگی فرد و خود شکوفایی.اگر افراد مجرد بخواهند دوره ی آموزشی بگذرانند یا به مسافرت بروند از افراد متاهل آزادی بیشتری دارند.
2-فرصت ملاقات با افراد مختلف,برقراری دوستی های مختلف و لذت بردن از آنها.مجردها برای ادامه دوستی با مرد یا زن ازادی بیشتری دارند.
3-استقلال و خودکفایی اقتصادی.زنی گفت مجبور نیستم برای پول به شوهرم متکی باشم.خودم پول در می اورم و هرطور بخواهم خرج میکنم.
4-تجربه ی جنسی بیشتر.مجردها آزادند تا بیش از یک تجربه ی جنسی بپردازند.
5-آزادی کنترل زندگی شخصی.انجام کاری که فرد دوست دارد بدون الزام پاسخگویی به همسر..استقلال روان شناختی و اجتماعی بیشتر.
6-فرصت های بیشتر برای تغییر,رشد,توسعه حرفه.مسئولیت های خانوادگی دست و پای مجردها را نمیبندد.در نتیجه انها تحرک و انعطاف پذیری بیشتری  برای بالا رفتن از نردبان دارند.
 
معایب:
1-تنهایی و نداشتن مصاحب.یکی از مشکلات فشارزا برای مجرد هاست.
2-تنگی معیشت خصوصا برای زنان مجرد.درامد زنان مجرد از درامد زنان متاهل یا مردان کمتر است.بدون دسترسی به درامد شوهرسطح زندگی انها پایین تر خواهد بود.علاوه بر ان کار فرمایان تصور میکنند ثبات افراد متاهل بیشتر از مجرد ها خواهد بود.
از این رو اغلب موقعیت های شغلی برتر به افراد متاهل خصوصا مردان تعلق میکیرد.
3-احساس وصله ناجور بودن در اغلب گردهمایی های اجتماعی.به دلیل اینکه زندگی اجتماعی بر محور زوج های متاهل سازمان دهی میشود.علاوه بر آن مجردها ممکن است به برخی رویدادهای اجتماعی دعوت نشوند.
4-ناکامی جنسی برای برخی افراد.
5- نداشتن فرزند یا فقدان خانواده ای که در آن فرزندان پرورش یابند.
6-پیش داوری جامعه و عدم تایید سبک زندگی افراد مجرد توسط اجتماع.این مسئله در صورتی که جامعه افراد مجرد را به منزله ی تهدید ی برای نظم اجتماعی مستقر یا ازدواج سایر افراد تلقی کند میتواند سبب خلق مشکلاتی برای افراد مجرد شود و فشار زیادی برای وادار کردن انان به ازدواج بر انها تحمیل کنند.
 
حمیدرضا اشرفی –روانشناسی رشد از تولد تا مرگ-فلیپ رایس

بازگشت