logo
خیانت مجازی

خیانت مجازی چیست
خیانت در فضای مجازی زمانی مطرح می شود که فرد آن عاطفه، زمان و یا لذتی را که باید به همسرش اختصاص بدهد و یا به طور خاص فقط از جانب او دریافت کند، در فضای مجازی و با کسی جز همسر خود داد و ستد می کند.

این نوع از خیانت لزوماً در همه موارد به خیانت در جهان واقعی منجر نمی شود اما به لحاظ روانی فرد را در موقعیتی قرار می دهد که از جهت آثار و پیامدها کم از خیانت در واقعیت ندارد، یعنی همان حال و هوا، همان رفتارها و در صورت فاش شدن، همان اثرات مخرب بر جسم و روان همسر را در پی دارد.

نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که بسیاری از کسانی که کارشان به خیانت مجازی کشیده می شود، در ابتدا به دنبال افزایش ارتباطاتشان با دیگران بوده اند و به قصد خیانت کردن به همسر وارد این عرصه نشده اند، اما رفته رفته به طور ناخودآگاه آنقدر تحت تأثیر جو حاکم بر این فضا قرار گرفته اند که بدون آنکه متوجه شوند به همسرشان خیانت کرده اند.

راهکارهای پیشگیری

از روابط پنهانی پرهیز کنید

چه مواقعی یک فرد متأهل پیامهایش با جنس مخالف را در شبکه های مجازی حذف می کند؟ وقتی که نخواهد همسرش آنها را ببیند چون می داند که اگر ببیند ناراحت می شود و یا زندگی اش به هم می ریزد

بنابراین سعی می کند آنها را بپوشاند. اگر کسی در فضای مجازی شما هست که ماهیت و یا شیوه نوشتار و پیامهای او و یا نوشته های خودتان به او مجبورتان می کند مدام از گزینه حذف استفاده کنید از خودتان سؤال کنید که نکند دارم در سراشیبی منتهی به خیانت حرکت می کنم؟
حواستان به مؤلفه جنسی ارتباط تان باشد.


اگر رابطه تان در فضای مجازی با فردی از جنس مخالف باعث می شود که خیالپردازیهای جنسی درباره او به سراغ تان بیاید خطر را جدی بگیرید. همچنین اگر حرفها،عکسها و سایر چیزهایی که رد و بدل می کنید، شامل نکات جنسی -هر چند ظریف- باشد بدانید که دارید به سمت خیانت حرکت می کنید.


زمانی را که در شبکه مجازی می کنید مدیریت کنید

برای پیشگیری از تبدیل شدن روابط مجازی به خیانت فقط توجه کردن به محتوای پیامها کافی نیست بلکه لازم است به مدت زمانی که برای آن سپری می شود نیز توجه شود

به یاد داشته باشید صرف وقتِ بیشتر از مقدار لازم برای هر چیزی و یا هر کسی یک نشانه است از اینکه یک جای کار ایراد دارد.


برای مثال اگر هر روز 20 بار با یک نفر از جنس مخالف گفتگو می کنید، حتی اگر محتوای پیامهایتان معمولی هم باشد، بعد از مدتی نسبت به آن فرد توجه پیدا می کنید و کم کم او برایتان مهم می شود. و این یعنی آغاز سر خوردن به سیاه چاله خیانت
از توجیه کردن به خاطر ارتباطاتتان اجتناب کنید

وقتی در یک رابطه مجازی درست و اصولی با یک فرد دیگر قرار دارید چند بار در طول رابطه تان پیش می آید که به خودتان بگویید که «او برای من فقط یک دوست است» یا «او فقط یک همکار است»؟ به همسرتان چطور؟ آیا اگر همسرتان از شما درباره یک رابطه سالم و منطقی سؤالاتی بپرسد به او خواهید گفت «او فقط یک دوست است، همین و بس»؟ مسلماً خیر.


چون یک دوستی یا همکاری سالم و درست نیازی به دفاع، توجیه و دلیل تراشی ندارد. اما وقتی در یک رابطه مجازی نادرست قرار می گیرید مدام این جمله را یا به خودتان یادآوری می کنید و یا به همسرتان، دلیلش هم احساس گناهی است که در اعماق وجودتان وول می خورد و آنقدر اذیتتان می کند که مجبور می شوید به مکانیزمهای دفاعی مذکور پناه ببرید. پس اگر زمزمه جمله «او فقط یک ... است» را در گوشتان می شنوید آن را جدی بگیرید

نیازهای شخصی تان را از راههای درست تأمین کنید

اگر حس می کنید که شخصی در فضای مجازی تأمین کننده محبت و لذتی است که شما در زندگی زناشویی نیاز دارید، خطر خیانت را نزدیک به خودتان ببینید

در این مواقع از خودتان بپرسید که چرا این احساس را دارید، چرا این مسئله را با همسرتان در میان نمی گذارید، و چرا حرفهایی را که به آن فرد می زنید به همسرتان نمی زنید؟ برای شناسایی بهتر این حفره های ارتباطی می توانید از دوستان مورد اعتماد و با تجربه و یا روانشناسان و مشاورین کمک بگیرید

از صحبت کردن درباره ازدواج تان در فضای مجازی پرهیز کنید

حرف زدن از نقطه ضعفهای رابطه زناشویی خود با یک فرد دیگر در فضای مجازی، فتح بابی است به سوی پیش آمدن حرفهای بیشتر و رسیدن به پایان تلخ خیانت

بازگشت