logo
دوران بلوغ و رفتار های طبیعی مربوط به آن

اکثر مطالبی که در منابع دیگر راجع به  نوجوان و جوان ذکر شده مربوط به تغییرات فیزیکی , روحی و رفتاری آنها در سنین بلوغ میباشد که این مرحله را دوران بسیار دشواری برای نوجوان معرفی کرده اند.اما این سرگردانی, فشار های روحی و اضطراب ها علاوه بر نوجوان , دامن گیر والدین انها نیز میشود و انها را هم با پریشانی و دگرگونی خاص خود مواجه میکند.
متاسفانه مطلب خاصی  در باره ی مشکلات و نگرانی های والدین و همچنین تغییرات دوران میان سالی که اکثرا هم زمان با این دوره بوده و تاثیرات بسزایی در نوع برخورد با نوجوان و جوان دارد ذکر نشده است.
اگر برانید این تغییرات والدین و نوجوان طبیعی هستند, دیگر به چشم یک معضل به این مسئله نمینگرید و میتوانید واکنشی طبیعی از خود نشان دهید.بنابر این مهم ترین نکته این است که بتوانید یک رفتار طبیعی را از غیر طبیعی تشخیص دهید.
به همین دلیل در نظر داریم راهکارهایی در این زمینه به شما ارائه دهیم تا بدانید خصوصیات یک رفتار طبیعی در نوجوانان چیست و حتی ریشه ای تر با موضوع برخورد کرده و بتوانید رفتارهای طبیعی را از همان دوران کودکی از هم تفکیک کنید و همچنین بتوانید تشخیص دهید بازیگوشی,حرافی , مقاومت یا سر کشی یک کودک تا چه حد میتواند به عنوان یک رفتار طبیعی محسوب شود؟
 
اطلاع از رفتار و روحیات نوجوان هم سن و سال با نوجوانتان
برای مطلع شدن از رفتار ها و خصوصیات نوجوانتان لازم نیست که آن ها را همه جا تعقیب کنید,بلکه راه های متعددی از جمله شناخت دوستان نزدیک او و مقایسه ی رفتار ها و عکس العملشان در برخورد با محیط و اجتماع وجود دارد. که میتوانید به کمک ان فرزند خود را ارزیابی کنید.همچنین ارتباط با والدینی که نوجوانان هم سن و سال  با فرزندانتان دارند, میتواند شما را با روحیه ی فرزندشان آشنا کند.تا از نحوه ی برخورد انها با والدینشان , باورها و حتی طرز لباس پوشیدنشان آگاه شوید و مقیاس مناسبی از رفتار طبیعی  را مد نظر خود قرار دهید.البته در این خصوص باید دقت کنید تا  نوجوانان سالمی را انتخاب کنید.زیرا بعضی از خانواده ها و نوجوانان خود دچار مشکلات و معضلات روحی میباشند.
یک راه دیگر هم ,مشورت و ارتباط با افرادی از قبیل معلمان ,مربیان ورزشی و مشاوران تربیتی میباشد.چرا که انها با نوجوان برخورد بیشتری داشتند و به راحتی میتوانند رفتارهای غیر عادی آنها را تشخیس دهند.
 

بازگشت