logo
میزان تکرار پذیری یک رفتار در بلوغ

میزان تکرار پذیری یک رفتار در بلوغ
بد اخلاقی,مشاجره و گوشه گیری گهگاهی در کودکان طبیعی است اما اگر این رفتار ها تکرار شود نگران کننده است.و هرچه میزان تکرار این گونه رفتارها بیشتر باشد به همان نسبت درجه غیر طبیعی بودن آن هم بالاتر خواهد بود.
 
تاثیر بروز یک رفتار خاص در برخورد اجتماعی نوجوان
گاهی اوقات پیش میاید که دلگیر و بی حوصله میشوید اگر چنین حالاتی باعث میشود که وظایف روزانه تان را نادیده بگیرید و یا سرکار نروید موجب نگرانی خواهد بود.مگر اینکه خللی بر فعالیت هایتان وارد نسازد.این رفتار در کودکان و نوجوانان هم به نوع خود بروز خواهد کرد.به طور مثال بعضی از انها دوست ندارند تکالیف خود را در منزل انجام دهند اگر این امر باعث افت تحصیلی انها شود این موضوع را نمیتوان طبیعی قلمداد نمود.
 
میزان اثر بخشی یک رفتار خاص بر روی دیگران
دعوا های زیاد در نوجوانان به وفور دیده  میشود  و در صورتی میتواند طبیعی  قلمداد شود که باعث بروز ترس  و واکنش منفی در طرف مقابل نگردد.پرخاشگری در منزل نیز زمانی که وسایل منزل را بهم نریزد, به اعضای خانواده لطمه وارد نکند از حالت طبیعی خارج نیست.
 
تفاوت افراد را فراموش نکنید
باید همیشه در کنار مقایسه ی فرزندانتان با سایر نوجوانان , تفاوت های شخصی آنها را مد نظر قرار دهید.معمولا یک نوجوان رفتار های خاص کودکی را در دوران بلوغ با شدت بیشتری نشان خواهد داد, مثلا کم حرفی  یا خجالتی بودن نوجوان در کودکی , باعث میشود در آینده او کمتر از قبل  افکار و احساساتش را بروز دهد.و یا  نوجوانی که از بچگی پرخاشگر یک دنده و لجباز بوده, در نوجوانی نیز مسلما سرکش تر از نوجوانی خواهد بود که در دوران کودکی وابسته به والدین بوده  و همیشه با کمک آنها از پس مشکلاتش بر می آمده است.
بنا بر این به طور کلی میتوان برای تشخیص رفتار طبیعی از غیر طبیعی به موارد زیر توجه کرد:
- بررسی تفاوت فرزندان با سایر نوجوانان
-میزان تکرار یک رفتار خاص در نوجوان
-آیا وجود یک رفتار خاص  در نوجوانتان به او در ارتباط با محیط لطمه وارد میکند یا نه؟

بازگشت