logo
مشکلاتی که بر اثر تنبیه کردن پیش می آید.

مشکلاتی که بر اثر تنبیه کردن پیش می آید.
در این دوران معمولا رابطه والدین و فرزندان به دلیل بروز مسایلی همچون تمایل نوجوانان به تنهایی , سپری کردن اوقات فراغت با دوستان ,کاهش رفت و آمد خانوادگی و ... کاهش میابد.
اما گاهی اوقات والدین با رفتارشان باعث ضعیف تر شدن رابطه شان با فرزندان میگردنند.اکثر نوجوانان از والدین خود گله و شکایت میکنند و میگویند که والدینشان همیشه در حال ایراد گرفتن یا نصیحت کردن آنها میباشند.علت این امر تنها به طرز رفتار والدین باز میگردد.
برخی از والدین تنها به رفتارهای ناشایست و اشتباهات فرزندشان توجه میکنند و همین امر موجب کاهش رابطه انان میشود.
بزرگ نمایی نقاط ضعف فرزندانتان  باعث میشود شرایطی بوجود آید که تنها پاداشاو در مقابل  رفتارهای شایسته,تنبیه نکردنشباشد.تنبیه بچه ها لازم و ضروری است اما نباید به حدی باشد که مانع دیدن رفتارهای شایسته و موفقیت انها در زمینه های مختلف شود.
تنبیه های نا مناسب باعث ایجاد مشکلات فراوان بخصوص در دوران بلوغ میگردد, از جمله مواردی که باعث تشدید رفتارهای ناشایست و خاص در دوران بلوغ میشوند, چنین هستند:
 
1- رشد جسمی مانع تاثیر اعمال زور در تربیت نوجوان میشود.
2-باعث تشدید رفتارهایی چون لجاجت و عصبانیت میشود.
3-باعث ایجاد شدن فاصله ی بین پدر و مادر با فرزندان میشود.
4-باعث ایجاد احساس ضعف در برابر مشکلات و اجتناب آنها میشود.
5-تنبیه و مجازات در نوجوان موثر نبوده و باعث وخامت اوضاع میشود.
6-باعث ایجاد روحیاتی همچون سرکش بودن میشود.
7- باعث ایجاد رفتار مقابله به مثل در نوجوان میشود.

بازگشت