logo
آنچه خانم‌ها در مورد مردان باید بدانند

1- طبيعت مردها طوری است كه در نامزدی يا زناشـــويی زود عا شق می‌شوند و زودتـــر فارغ می‌شوند!!!
لذا اگر دختری مقيد به ازدواج - يا ادامه زند گی خوب بعد از ازدواج اصولی - است بايد همواره در روابطش با مرد اين خصيصه مردها را به ياد داشته باشند و در اين مهرورزی بی گــدار به آب نزند ! ! ! ؟ ؟ ؟
 
شاید به همین علت - یعنی فراغت زود هنگام مردان - بود که " آگاتا کریستین " اصرار داشت که :
من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد ، زیرا فقط در این صورت است که هرچه پیرتر شدم در نظر شوهرم عزیزتر خواهم بود .
 
 لذا خانم‌ها مطمئن باشند ، با توجه به طبیعت مرد ، تزهای روشنفكرانه‌ ای مثل
" خواستگاری زن از مرد " جز سرخوردگی خود و فراری دادن نامزد یا همسر چيزی عايد شان نخواهد كرد !!!
 
 
2-زن‌ها دير عاشق و ديرتر فارغ می‌شوند لذا دخترها بايد طوری رفتار كنند كه حتی ‌الامكان وابسته يا اصلاً عاشق نشوند چرا كه اگر اين ازدواج صورت نپذيرد و بين آنان جدايی بيافتد دختران ضربات روحی بسيار و بسيار شديدی خواهند خورد و بايد منتظر افسردگی ‌های طويل مدت آنان بود در حالی كه اين دوره در مردها كوتاهتر و اين صدمات به مراتب كمتر است .
  
3- من به دختران دم بخت توصيه و نصيحت اكيد دارم كه :
در زمينه ازدواج از هر مشخصه و پارامتر مرد گذشتند بگذرند ولی در بافت سنتی و مردسالار و مردسالار ايران بر سر « اخلاق مرد » معامله نكنند كه اگر چنين كنند خيلی ضرر خواهند كرد
و در مقابل خوشا به حال آقايانی كه همسرشان در فراز و نشيب و پستی و بلندی‌های زندگی يار و همراه او باشند و كمبودهای روحی و روانی خصوصاً مالی و اقتصادی مرد را با افزایش درايت فكری و روحی و روانی خودشان چاره ساز کنند .
 
 
۴- با توجه به ترشحات هورمونی مرد و زن، معمولاً در سنين جوانی زنان حساس و احساسی و مردان حالتی پرخاشگرانه دارند لذا ازدواج خانم‌ها با مردان جوان تر از خودشان را توصيه نمی کنند .
مرد در هنگام عصبانیت چون اسب وحشی  است ، در این مواقع با او بگو مگو نکنید ، مطمئن باشید او پس از آرامش رام و مطیع خواهد شد !
ولی عصبانیت زن هرگز بدین شدت نیست ، به قول " رابیندرانات تاگور  "
" خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند " !!!
 
 
۵. اگر نگویم مردان تشنه ی قدرت هستد ولی  هرگز " سرزنش " را هم دوست ندارند نقاط قوت آنان را گوشزد کنید ، غرور مرد به کار و کسب و پول و در آمدش است ، به نظر من بی انصاف ترین زن کسی است که مردش را خصوصا در هنگام بحران های مالی و اقتصادی خصوصا "  ورشکستگی " تنها گذارد .

بازگشت