logo
کتاب دل شکن ها و دل شکسته ها

کتاب دل شکن ها و دل شکسته حاوی دل نوشته هایی است از تاگور شاعر هندی ،رهی معیری شاعر ایرانی و حمیدرضااشرفی روانشناس و متفکر ایرانی می باشد.این مجموعه حکایت شکست خورده ای را دارد که با 3 سبک مختلف سخن می گویدتا برزخ عشق را بگذراندو در اخر نوری تازه می یابد و

از آنجا که این کتاب با سه سبک مختلف نگاشته شده بنابراین نه تنها شما را خسته نمی کند بلکه تنوع آن به شما انرژی می دهد و اگر شماهم تجربه شکست داشته اید کاملا حس مشترک خودرا در آن لحظات حفظ می کنید.
این کتاب در عین سادگی پراز رمزوراز است و...
حتما یک نگاهی به آن بیندازید.

بازگشت