logo
دستگاه نور درمانی برای افسردگی غیر فصلی

دستگاه نور درمانی برای افسردگی غیر فصلی
درمان افسردگی غیر فصلی با دستگاه نور درمانی، از دیگر کاربردهای نور درمانی است. یکی دیگر ار مواردی که دستگاه نور درمانی با نور پلاریزه کارکرد موثر و کارایی خود را به نمایش گذاشته است. در نور درمانی و درمان افسردگی غیر فصلی کاربرد و عملکرد موثر خود را نشان داده است. سایر اختلالات روانی، از جمله اختلال افسردگی اساسی، اختلال دو قطبی و افسردگی پس از زایمان نیز استفاده از دستگاه نور درمانی با نور پلاریزه پیشنهاد و توصیه شده است. مثال های متعددی در این زمینه حتی در ایران نیز گزارش شده است که، دستگاه نور درمانی با نور پلاریزه توانسته است بطور خیلی موثری در درمان این گونه افسردگی های غیر فصلی توان و اثر خود را به نمایش بگذارد.

هم پزشکان متخصص در زمینه روانشناسی، و هم روانپزشکی گزارش های جالبی ارائه کرده اند. به شخصه نیز بسیاری کارکرد های، گاهی غیر قابل انتظار را در زمینه درمان افسردگی ها توسط دستگاه نور درمانی با نور پلاریزه را مشاهده و گزارش نموده ام

در این زمینه یک تحلیل توسط گروه همکاری کوکران به این نتیجه رسید که برای بیماران مبتلا به افسردگی غیر فصلی، نور درمانی اثر ضد افسردگی ملایم اما امیدوار کننده ارائه می دهد


تماس برای مشاوره :
02166900979

بازگشت