logo
آزمون نئو

آزمون نئو
بررسی عوامل شخصیتی با استفاده از این آزمون
مناسب برای شناخت خود – مناسب برای بررسی ویژگی زوجین و آزمونی دقیق برای پیش از ازدواج
(توسط روانشناسان مجرب کانون )
هزینه 120 هزارتومان
 

بازگشت